داغترین-خبر

515
۱۱ سنبله ۱۳۹۷

قوماندان جدید نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان کارش را آغاز کرد


اسکات میلر روز یک‎شنبه رهبری نیروهای امریكایی و ناتو در افغانستان را پس از جنرال جان نیكولسن رسماً به عهده گرفت.
میلر ‌نهمین قوماندان نیروهای خارجی پس از آغاز جنگ امریكا در افغانستان است.
این جنرال ۵۷ ساله امریكایی، در مراسم معرفی‎اش به حیث قوماندان عمومی نیروهای امریكایی و ناتو در افغانستان، به مخالفان مسلح دولت افغانستان هشدار داد كه این کشور هرگز به مكان امن برای آن‎ها مبدل نخواهد شد.
قوماندان جدید نیروهای خارجی در افغانستان تأكید دارد كه هراس‎افگنان،‌ مردم بی‌گناه را می‌كشند.
او گفت: “افغانستان هرگز مكان امن برای تروریستان نخواهد شد. ما به خوبی می‎دانیم كه هراس‎افگنان مردم بی‎گناه را هدف قرار می‎دهند.‌ باید بگویم كه هنوزهم فرصت‎های بیشتری برای یک افغانستان با ثبات وجود دارد.”
در همین حال،‌ جنرال جان نیكولسن، قوماندان پیشین نیروهای امریكایی و ناتو در افغانستان، صلح در افغانستان را ضروری می‌داند و تأكید دارد كه نیروهای خارجی تا تأمین صلح در كنار نیروهای امنیتی افغان می‌ایستند.


قوماندان پیشین نیروهای امریكایی و ناتو در افغانستان خطاب به گروه طالبان گفت كه از كشتار افراد بی‎گناه دست بكشد.
وی گفت: “ما بیشتر از پیش برای تأمین صلح در افغانستان نزدیک هستیم و تا رسیدن افغانستان به صلح در كنار مردم و نیروهای افغان باقی خواهیم ماند.”
از سویی هم، حمدالله محب، مشاور شورای امینت ملی كشور، می‌گوید كه افغانستان بدون كمک‎های ناتو و امریكا نمی‎تواند به اهداف بزرگ از جمله تأمین صلح در كشور دست یابد.
مشاور شورای امنیت ملی كشور همچنان افزود كه ماندن نیروهای خارجی در كنار نیروهای افغان، سبب بهتر شدن وضعیت در منطقه نیز می‎گردد.
محب گفت: “ما بدون كمک‎های شما نمی‎توانستیم به اهداف بزرگ خود برسیم، من به نمایندگی از مردم افغانستان از حمایت شما تشكر می‎كنم، ما در كنار یكدیگر برای افغانستان و منطقه مؤثر بوده می‎توانیم.”
مشاور شورای امینت ملی در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حالی این اظهارات را مطرح می‎کند كه با وجود فشارهای نظامی و سیاسی جامعه جهانی بر طالبان، صلح هنوزهم یک رویای بزرگ افغان‌ها است كه به دست نیامده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد