خبرهای داخلی

342
۲۱ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

قضیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری به محکمه فرستاده شد

دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری به محکمه فرستاده شد.
جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سارنوالی در گفتگو با کلید می گوید: این دوسیه پس از انجام تحقیقات لازم از طرف هیئت مؤظف، یکماه پیش به محکمه فرستاده شده است.
به گفته رسولی، لوی سارنوالی به عنوان اداره تطبیق کننده قانون بدون گرایش‌های سیاسی، حزبی و قومی به این قضیه رسیده‌‍گی کرده است.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی اش متهم به تجاوز جنسی و شکنجه شده است.
اتهامی که از سوی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری به شدت رد شد و نزدیکان آقای دوستم آن را توطئه سیاسی خواندند، اما خبر تجاوز جنسی جنرال دوستم بالای احمد ایشچی واکنش‌های تند سازمان‌ها و برخی کشورهای خارجی را نیز برانگیخت.
اتحادیه اروپا و سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل، با نشر خبرنامه‌های جداگانه خواستار تحقیق همه جانبه در رابط به این قضیه شدند.
قضیه آزار جنسی احمد ایشچی در حالی به محکمه فرستاده می شود که به تازه‌گی احزاب جمعیت، جنبش و وحدت اسلامی ایتلاف موسوم به نجات افغانستان را که یکی از اهداف آن، برگرداندن صلاحیت‌های معاون نخست ریاست جمهوری است تشکیل داده اند.
معاون نخست ریاست جمهوری از چندی به این سوء به دلیل نا معلومی در ترکیه به سر می برد آگاهان امور دلیل اقامت جنرال دوستم در ترکیه را تبعید او به بیرون از کشور می دانند اما نزدیکان دوستم می گویند معاون نخست ریاست جمهوری برای درمان به ترکیه سفر کرده و پس از صحت یابی دوباره به کشور بر خواهد گشت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد