Uncategorized

360
۲۹ ثور ۱۳۹۸

قصر چهلستون

قصر چهلستون و باغ آن بعد از گذشت دو دهه جنگ در کابل با  همکاری بنیاد اغا خان و حمایت مالی کشور جرمنی بازسازی شده است. دروقت بازسازی این قصر سعی شده است تا  بخش‌های ویران نشده آن به عنوان ارزش فرهنگی همچنان باقی بماند. قصر چهلستون که اینک فقط سه ستون آن باقی مانده است یکی از ساختمان های باستانی کشور است که در زمان سلطنت  شاه زمان ساخته شده و بیشتر از 2 قرن قدامت دارد. در گذشته اینجا ویرانه‌ی بیش نبود اما اکنون به عنوان یک تفریحگاه معیاری همه روزه  دروازه اش به روی شهروندان کابل باز میباشد.

قصر چهلستون و باغ آن بعد از گذشت دو دهه جنگ در کابل با  همکاری بنیاد اغا خان و حمایت مالی کشور جرمنی بازسازی شده است.

دروقت بازسازی این قصر سعی شده است تا  بخش‌های ویران نشده آن به عنوان ارزش فرهنگی همچنان باقی بماند.

قصر چهلستون که اینک فقط سه ستون آن باقی مانده است یکی از ساختمان های باستانی کشور است که در زمان سلطنت  شاه زمان ساخته شده و بیشتر از ۲ قرن قدامت دارد.

در گذشته اینجا ویرانه‌ی بیش نبود اما اکنون به عنوان یک تفریحگاه معیاری همه روزه  دروازه اش به روی شهروندان کابل باز میباشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد