خبرهای داخلی

1038
۲۷ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: نوریه نزهت نادری

قریه گورزاد ولسوالی شرین‌تگاب فاریاب بدست طالبان مسلح سقوط کرد

قریه گورزاد ولسوالی شرین‌تگاب فاریاب، بدست طالبان مسلح سقوط کرد.
کریم‌یورش، سخنگوی پولیس فاریاب، دلیل سقوط این قریه بدست طالبان مسلح را، غفلت نیروهای خیزش مردمی مستقر در این محل عنوان کرده، می‌گوید: “حوالی ساعت یازده پیش از چاشت روز گذشته، جنگجویان طالب که شمار شان به ده‌ها تن می‌رسید، بالای دو پوسته نیروهای خیزش مردمی در این قریه حمله کردند که در نتیجه نیروهای خیزش مردمی به رهبری حاجی هاشم‌، قبل از رسیدن نیروهای تازه‌نفس و کمکی، محل را ترک کرده و قریه بدست طالبان افتاد.”
یورش، تاکید دارد که، در نبرد با طالبان مسلح چهار نیروی خیزش مردمی کشته و یک تن  دیگر شان زخمی شدند.
به نقل از یورش، پنج جنگجوی طالب نیز در نبرد متقابل نیروهای خیزش مردمی کشته و  دو تن دیگر شان زخم برداشتند.
به گفته‌ای سخنگوی پولیس فاریاب، ده‌ها خانواده مربوط به نیروهای خیزش مردمی از ترس جان شان از این قریه بیجا شده‌اند.
سخنگوی پولیس فاریاب، می‌افزاید، در حال حاضر نیروهای تازه‌نفس به محل رسیده‌اند و نبرد برای پس‌گیری این ساحه از نزد طالبان جریان دارد.
یورش، اطمینان می‌دهد، این ساحه به زودی توسط نظامیان افغان از وجود طالبان مسلح  پاک‌سازی خواهد شد.
گفتنیست که، براساس آمار ارایه شده از سوی قوماندانی امنیه فاریاب، حدود شصت تا  هفتاد نیروی خیزش مردمی در منطقه گورزاد ولسوالی شیرین‌تگاب فاریاب فعالیت دارند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد