خبرهای داخلی

367
۳۱ ثور ۱۳۹۷
نویسنده: شایق قاسمی

قرلق: احتمال برگشت جنرال دوستم طی ده روز آینده به کشور وجود دارد

یک عضو رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان، می گوید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، ممکن است در خلال ده روز آینده به کشور برگردد. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ۲۹ ثور سال گذشته به ترکیه رفت و سخنگوی او اعلام کرد که جنرال دوستم، جهت انجام معاینات صحی عازم ترکیه شده است.
روابط جنرال دوستم با ارگ، در ماه ثور سال گذشته بعد از متهم شدن او به بدرفتاری با احمد ايشچی و تلاش حکومت برای پيگيری اين موضوع، سبب تيرگی بيشتر روابط آنان شد و دوستم، حدود یک سال می شود که در ترکیه به سر می برد.
عبدالله قرلق نماینده مردم کندز در مشرانوجرگه و عضو رهبری حزب جنبش اسلامی افغانستان، در صحبت با رسانه ها گفته است که رییس جمهورغنى، در سفری که هفته گذشته به ترکیه داشت، با جنرال دوستم صحبت تیليفونی داشته است.
رییس جمهورغنی، به هدف اشتراک در نشست فوق العادۀ سازمان همکاری های اسلامی به شهر استانبول ترکیه سفر کرده بود. اين درحاليست که درترکيب هياتى که رییس جمهورغنی را در سفربه ترکيه همراهى ميکرد، حاجی باتور دوستم پسر ارشد جنرال دوستم و سرپرست حزب جنبش نيز شامل بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد