اقتصاد

۲۳ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

قرار داد کار ساختمانی پروژه کاسا یکهزار تا کمتر از یک ماه دیگر با یک شرکت هندی امضا خواهد شد

مقام های وزارت انرژی و آب می‎گویند: دوشرکت هندی برای تطبیق  پروژه کاسا یکهزار  در افغانستان تمایل نشان داده اند که به زودی یکی از این شرکت‎ها انتخاب خواهد شد.
به گفتۀ امان‎الله غالب، معین این وزارت، بربنیاد زمان بندی، باید تا پایان سال روان میلادی روند تدارکات این پروژه تکمیل و در آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی کارعملی آن آغاز شود.
به گفتۀ او، برای آغاز این کار بانک جهانی و کشورهای منطقه موافقه کرده اند و  تا ماه اپریل امسال  قرار داد این پروژه را با یکی از این شرکت های هندی امضاء خواهند کرد.
براساس گزارش ها،  هزینۀ این پروژه بیش از یک میلیارد دالر است که بیش از ۴۰۰ میلیون دالر آن‌ را باید دولت افغانستان بپردازد؛ اما بخشی زیادی از سهم افغانستان در این پروژه را  بانک جهانی می پردازد.
پروژه کاسا یک هزار که بربنیاد آن یک هزارو ۳۰۰ میگاوات برق تاجیکستان و قرغزستان به افغانستان و پاکستان خواهند رسید، از بزرگترین پروژه‎های ترانزیت برق در منطقه است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد