اقتصاد

۱۷ سرطان ۱۳۹۶

قرار داد مطالعات تخنیکی،و دیزاین تونل جدید سالنگ امروز امضا شد

قرارداد مطالعات تخنیکی و دیزاین تفصیلی تونل جدید سالنگ، میان وزارت فواید عامه و شرکت آسترالیاییSMEC به ارزش ۱۹٫۶ میلیون دالر امضا شد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه در مراسم امضای این قرارداد، گفت :”تونل سانگ در حال حاضر آسیب پذیر شده است و نیاز است تا راه‌های بدیل جستجو و ساخته شود”.
بر اساس معلومات وزارت فوائد عامه شرکت استرالیایی در مورد،اعمار تونل جدید،اعمار جاده خاواک_خنجان، دوشی_ بامیان و نیز ترمیم تونل کنونی بررسی و مطالعات خود را انجام داده و یکی از گزینه‌های یادشده را برای دولت افغانستان پیشنهاد خواهد کرد.
از سویی هم توماس پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در این مراسم گفت:”بازسازی و اعمار جادۀ سالنگ، در سیستم ترانسپورتی و ترانزیت منطقه اهمیت دارد و از طریق این جاده بخش های مرکزی و جنوبی آسیا با هم وصل می شوند.
عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز اعمار جادۀ سالنگ را بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم عنوان کرد و گفت که راه کنونی ضرورت حمل و نقل، ترافیک و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را اکتفا نمی‌کند، ونیاز است تا روی گزینه‌های دیگر تمرکز شود.
شاهراه سالنگ‌ها از مهم ترین مسیرهای ترانزیتی کشور محسوب می شود که نیم قرن قدامت دارد.
این مسیر هموراه در موسم زمستان به دلیل بارش بازان و ریزش برف به روی ترافیک مسدود می شود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد