اقتصاد

۶ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل، به امضا رسید

قرارداد بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل MTP1 میان انجنیر حمیدالله یلانی، رئیس عمومی شرکت آبرسانی و نمایندۀ شرکت فیکای ترکی، در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در پایان جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به امضا رسید.

بخش دوم فاز دوم پروژه آبرسانی میان مدت کابل بیش از ۵٫۷ میلیون دالر هزینه بر می دارد که از سوی اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا تمویل می‌شود.

این پروژه شامل ساخت ذخیره آب به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در بالای تپه وزیر محمد اکبرخان، ساخت اتاق کنترول و وصل نمودن پایپ انتقالی از ذخیره به شبکه آبرسانی می باشد.

گفتنی است که بخش اول این پروژه که شامل ساخت کلیکتورها و خط انتقالی آب از دریای لوگر الی تپه وزیر محمد اکبرخان کابل می باشد قبلاً قرارداد شد و کار بالای آن جریان دارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد