مقام های محلی ولسوالی بگرام ولایت پروان می گویند: بسیاری از رویداد های جنایی در مربوطات این ولسوالی از سوی کسانی رخ میدهد که به عنوان محافظ در شماری از شرکت های شخصی کار می کنند.
عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام امروز به کلید گفت: “در جریان هفته گذشته نزدیک به ده نفر در نتیجه رویداد های مختلف جنایی کشته و زخمی شده اند”.
وی می افزاید: بدلیل کمبود نیروهای امنیتی نمی توانند که جلو افزایش رویداد های جنایی در این ولسوالی را بگیرند.
قدوسی می افزايد: آنان در حال حاضر یک پلان امنیتی را طرح کرده اند که با عملی شدن آن رویداد های جنایی در این ولسوالی کاهش خواهد یافت.
این در حالیست که در جریان هفته روان بدلیل درگیری میان دو فرد مسلح غیر مسوول در مربوطات این ولسوالی شش تن کشته و زخمی شده بودند.
از سوی هم پیش از این، شماری از افراد غیر نظامی نیز به گونه مرموز از سوی مهاجمان مسلح ناشناس کشته شده اند که باشنده های محل افراد مسلح غیر قانونی را عامل اصلی وقوع این چنین رویداد ها در ولسوالی بگرام می خوانند.