شرق

84
۱۶ سرطان ۱۳۸۹

قتل ۶ کارمند یک شرکت ساختمانی توسط طالبان


طالبان شش کارمند یک شرکت ساختمانی را دیروز پس از ربودن از جنوب- شرق کشور، کشتند.

در یک خبر دیگر، دیروز یک عسکر ناتو در اثر انفجاری بمب جابجا شده در کنار سرک کشته شد.

کشته شدن این عسکر ناتو یک روز بعد از آن صورت می گیرد که شش عسکر نیروی بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در حملات جداگانه کشته شدند.

مقامات آیساف هویت این عساکر را افشاء نه کردند ولی فرانسه دیروز گفت که یک عسکر این کشور در افغانستان کشته شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد