محیط زیست

123
۲۲ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

قاچاق پرندگان از حوزهء غرب

مسوولان رياست محيط زيست ولايت هرات؛ از قاچاق بي رويهء پرندگان به بيرون از مرزها و از بين رفتن حيات وحش و انقراض نسل مينا و برخي پرندگان ديگر در حوزهء غرب، ابراز نگراني مي كنند.

“عبدالقيوم افغان” رئيس ادارهء محيط زيست ولايت هرات، با بيان اين مطب افزود: “بعضي از پرندگان مانند مينا، باز وعقاب، به صورت گسترده به خارج از مرزها قاچاق مي شوند.” وي تصريح كرد كه هزاران بال از پرندگان نادر و كميابي كه در ولايات حوزهء غرب كشور يافت مي شوند، توسط يك تعداد افراد حرفه اي، شناسايي و در موقع مناسب، خود و ياهم چوچه هاي شان از مغاره ها و آشيانه ها كشيده شده و به كشورهاي همسايه انتقال مي گردند.

دست خارجي ها

وي ادامه داد: “پرندگان ديگري چون باز، شاهين و عقاب نيز به طريقه هاي مختلف جمعاوري و به كشورهاي خليج انتقال داده مي شوند، كه بعداً به قيمت هاي گزافي به فروش مي رسند.”

آقاي افغان معتقد است كه اين خريداران، بيشتر از طريق پاكستان وارد افغانستان گرديده و با اجير كردن تعدادي از افغانها، اقدام به اين كار مي نمايند. موصوف، عدم دسترسي دولت و نهادهاي ذيربط را در مهارساختن قاچاق اين پرندگان، از دلايل اصليي دانست كه توانسته در افزايش قاچاق، نقش داشته باشد.

ولايت هرات كه داراي سا حات هموار دشتي و كوهي فراواني مي باشد، افزون بر داشتن جنگلات پسته كه امتداد آن، تا بادغيس و ولايات شمالي گسترده است، زمينهء مناسبي براي گسترش و تكثير اين پرندگان به حساب مي آيد. امتداد اين جنگلات، تا دامنه هاي سفيدكوه كه پوشيده از جنگلات ارچه و سياهچوب مي باشد، مهمترين پوشش جنگلي غرب افغانستان به شمار آمده  وعمده ترين حيات وحش پرندگان، درين مناطق را تشكيل مي دهد.  

گفته مي شود كه بيشتر ساحات اين مناطق، در طول سه دهه جنگ داخلي، به شدت آسيب ديده و متحمل خسارات وافري گرديده كه خود، زمينهء انقراض حيات وحش مخصوصاً پرندگاني چون شاهين، عقاب و باز را مساعد ساخته است.

قاچاق مينا به ايران

اين نگراني ها درحالي مطرح ميگردد كه برخي از باشندگان ولسوالي هاي هرات ميگويند پرندگاني چون مينا تا هم اكنون به خارج از كشور، قاچاق گرديده و همين امر، باعث شده تا نسل اين پرنده در ولايت هرات، در مقايسه با سال هاي گذشته به مراتب كمتر گردد.

“عبدالناصر حيدري” باشنده ولسوالي گذرهء هرات مي گويد: “علاقمندي مردم ايران به مينا، باعث شده تا اين پرنده، بيشتر وارد آن كشور گرديده و درآنجا تحت تربيهء نطقي قرار گيرد؛ زيرا مينا به سادگي ميتواند با رد و بدل چند كلمه، صاحبانش را راضي نگهدارد.

در همينحال، عده يي از پرنده فروشان هرات نيز به اين باوراند كه قاچاق بعضي از پرندگان، تا هنوزهم جريان دارد.  محمدناصر يكي از دكانداران پرنده فروش مي گويد: “علاوه بر قاچاق مينا و برخي پرندگان شكاري، انواع كبوترهاي خانگي نيز از هرات، وارد كشورهاي همسايه ميگردد.

نامبرده عملكرد دولت در راستاي جلوگيري از اين روش را بسيار ضعيف خوانده از مسوولان دولتي مي خواهد تا درين راستا جداً داخل اقدام شوند.

عوامل نابودي

كارشناسان محيط زيست در هرات؛ تقليل تا سرحد انقراض اين نسل ها را در ساحات مرتفع كوهي، جنگلي و مناطق مملو از بته زارها، بر اثر پيامدهاي منفي از جمله كوچ، مهاجرت، خشكسالي و تخريب زيستگاه ها مي دانند.

محمدجواد عزيزي كارشناس محيط زيست در هرات مي گويد: “عوامل جنگ، نابودي جنگلات و زيستگاه ها، صدمات زيادي را بر حيات وحش در حوزهء غرب وارد كرده است. وي از بين رفتن پرنده ها به عنوان نقش معياري در تعادل ايكوسيستم ها را از موارد اساسي خواند كه در وارد نمودن ضربات مهلكي بر پيكر حيات وحش، نقش داشته و از همين رو، حيات وحش طي چند سال اخير، در وضعيت نابساماني به سر برده است. موصوف، موجوديت پرندگان را در راستاي كنترول برخي آفات طبيعي، موثر دانسته و بر حفظ محيط زيست تاكيد دارد.

با آنكه گفته مي شود رياست محيط زيست هرات، توقف خريد و فروش هرگونه پرندهء وحشي را صادر نموده؛ اما تا جايي كه ديده مي شود، اين فرمان هيچگاهي نتوانسته عملي گردد.

به باور كارشناسان محيط زيست؛ تخريب بيش از ۵۰ فيصد ساحات جنگلي و علفچري در حوزهء غرب، حدود ۷۰ فيصد حيات وحش در اين مناطق را آسيب رسانده است. اين كارشناسان معتقداند كه تقليل در توازن زنجيره يي غذاي طبيعي و تقليل در نسل پرندگان شكاري؛ ازدياد نسل جوندگان از جمله موش هاي صحرايي را به بار آورده كه در ساحات مشخصي، باعث قطع ريشه هاي درختان و فرسايش خاك مي گر دند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد