کابل

163
۱۷ جوزا ۱۳۹۳

قانون “جلوگیری از پولشویی” باز هم تصویب نشد


طرح قانون جلوگيري از تطهير پول كه امروز به گونه ي رسمي به نام قانون “جلوگيري از پول شويي” تغيير نام يافت،  به دليل تكميل نبودن نصاب در ولسي جرگه از تصويب باز ماند.
اين قانون پس از چندين روز بحث در كمسيون اختصاصي، امروز شنبه به مجلس عمومي ولسي جرگه ارايه شد، اما بنا بر تكميل نبودن نصاب از تصويب باز ماند.
طرح اين قانون در ۷۰ ماده از سوي ولسي جرگه آماده تصويب شده است.
نمايندگان مي گويند طرح اين قانون در ۴۵ ماده از سوي حكومت به ولسي جرگه فرستاده شده بود، اما ولسی جرگه تمامي ماده هايی كه شرايط نهادهاي مالي جهاني را پاسخگو است، به اين قانون اضافه كرده است.
این در حالی است که ولسي جرگه روز چهار شنبه قانون جلوگيري از تمويل تروريزم را تصويب كرد.
گفتنی است كه نهادهاي مالي جهان به افغانستان تا تاريخ ۲۳ جون فرصت داده اند تا قوانين جلوگيري از تمويل تروريزم و قانون جلوگيري از پولشويی را به تصويب رسانند در غير آن بانك هاي افغانستان در فهرست سياه قرار خواهند گرفت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد