خبرهای داخلی

212
۱۱ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: عمران نیاز

فیصله محکمه خاص درباره یک وزیر سابق کابینه به تعویق افتاد

نخستین جلسه محکمه خاص درباره رسیدگی به دوسیه یک وزیر سابق کابینه که به دست داشتن در فساد اداری متهم است، به صورت علنی برگزار شد.
ستره محكمه به روز دوشنبه محکمه علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر اسبق وزارت مخابرات و تكنالو‍‍‍زی معلوماتی، را در یک محکمه خاص برگزار كرد اما به دلیل كمبود وقت، فیصله محكمه تا برگزاری جلسه بعدی به تعویق افتاد.
در این جلسه، عبدالزاق وحیدی از سوی سارنوال تحقیق لوی سارنوالی متهم به سوء استفاده از صلاحیت‎های وظیفوی،‌ حیف میل مالیه ده درصدی وضع شده بر كریدت كارت‎های مصرفی خدمات مخابراتی و استخدام غیرضروری در ورازت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی شد.
معروف ذاكر، سارنوال تحقیق دوسیه عبدالرازق وحیدی، از محكمه خواست تا به منظور تأمین عدالت و عبرت دیگران وحیدی را مجازات کند.
با این حال، عبدالرازق وحیدی، وزیر اسبق مخابرات و تكنالو‍ژی معلوماتی، برگزاری این جلسه را نمایشی می‎خواند و تأكید دارد كه اداره لوی سارنوالی سیستم ریال تایم را كه مالیه جمع‎آوری شده ده درصدی از مصارف كریدت كارت‎ها را نشان می‎دهد، از دوسیه وی بیرون كرده است و تا زماین كه سیستم ریال تایم شامل دوسیه نشود این جلسه را نمی‎پذیرد.
یكی از اتهام‎های وارده بر عبدالرازق وحیدی، وزیر اسبق مخابرات و تكنالوژی معلوماتی، حیف و میل پول پول مالیه ده درصدی وضع شده بر مصارف كریدت كارت‎های مشترکین شبكه‎های مخابراتی است.
اما علی فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرازق وحیدی، مسوولیت جمع‎آوری مالیه ده درصدی از مصرف کریدت کارت‎های خدمات شبکه‎های مخابراتی را از وظایف وزارت مالیه می‎داند و از محکمه می‎خواهد تا اکلیل حکیمی، وزیر پیشین این وزارت، را نیز به محکمه حاضر کند .
با این همه، زمان سنگری، رییس محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه عبدالرزاق وحیدی، پس از استماع صورت دعوا و صورت دفاعیه از سوی دو طرف، به دلیل كمبود وقت فیصله این محكمه را تا برگزاری جلسه بعدی به تعویق انداخت.
در حالی که براساس ماده دهم قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، اقامه دعوا علیه متهمان این محکمه باید توسط لوی سارنوال صورت گیرد اما لوی سارنوال کشور در جلسه این محکمه حضور نداشت که عدم حضور وی انتقاد وحیدی را نیز به همراه داشت.
برگزاری جلسه محكمه خاص یكی از وزاری حكومت افغانستان، یک تجربه تازه است و پیشینه نداشته است.
با این حال باید منتظر ماند که فیصله محکمه خاص در رابطه به سرنوشت عبدالرزاق وحیدی، وزیر اسبق مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، چه خواهد بود؟

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد