صحت

72
۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

فلج شدن برخی ساکنان بدخشان در نتیجه خوردن پتک

کلید * چهارم دلو ۱۳۸۸

شمارى از ساکنان ولسوالى واخان ولايت بدخشان ميگويند، به دلیل نبود مواد غذايى، به خوردن دانۀ پتک روى آورده که برخى آنها به همين دلیل فلج شده اند.

پتک، دانۀ گرم و بزرگتر از گندم بوده و درمناطق سردسير بدخشان کشت ميشود.

مردم ميگويند، زمانی که آنها با کمبود گندم و ساير مواد خوراکى مواجه ميشوند، مجبور می شود که پتک را آرد نموده و از آن استفاده نمايند.

کسانى که پتک را مصرف ميکنند، اعضاى بدن بخصوص چشم، دهان و دست و پاى شان پت( کج) ميشود.

داکتر عبدالقدوس مسوول امراض سارى رياست صحت عامۀ بدخشان ميگويد، پتک داراى يک نوع مواد کيميایى بوده که در صورت آرد کردن و پُختن، با حرارت وجود و محيط تعامل ميکند و سبب نرمش اعضاء بخصوص استخوان هاى دست و پا ميگردد.

وى گفت: اگر پتک به شکل دوامدار خورده شود، باعث معيوبيت و قطع اعضاى بدن ميشود.

مسوول امراض سارى رياست صحت عامۀ بدخشان اظهار داشت، شايد بعضى افراد مبتلا به این مرض وجود داشته باشند که به مراکز صحى غير دولتى مراجعه ميکنندولی تا حال کسى به شفاخانۀ ولايتى فيض آباد مراجعه نکرده است.

فريد احمد رائد سخنگوى وزارت صحت عامه ميگويد، وزارت صحت تحقيقات خود را آغاز کرده و به زودى در اين مورد به رسانه ها اطلاعات کامل ارایه خواهند کرد. عبدالمتين ادارک رييس عمومى آماده گى با حوادث نیز ميگويد، سه ماه قبل ١٣٠٠ تُن گندم را به ولسوالى واخان از طريق تاجکستان انتقال دادند، ولی تا حال مسوولين بدخشان در مورد کمبود مواد غذايى به آنها اطلاع نداده اند. دو ماه پیش، مسوولين محلى ولايت بدخشان گفته بودند، راه هاى مواصلاتى ١٠ ولسوالى به شمول واخان به اثر برفبارى مسدود شده و اين حالت، قلت مواد خوراکى و بلند رفتن نرخ ها را به بار آورده است

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد