اجتماعی

۲۹ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: عارفه صبوری

فعالین مدنی در هرات از روند استخدام در کمیسون حقوق بشر انتقاد نمودند

شماری از  فعالان مدنی در ولایت هرات از شیوه استخدام در کمیسون مستقل حقوق بشر انتقاد نموده و ادعا دارند که روند استخدام در این کمیسون بر اساس سلیقه های شخصی صورت می گیرد.

دو تن از بانوان هرات که  جهت استخدام در آمریت بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر در پروسه رقابتی اشتراک کرده بودند، ادعا دارند که بهترین نمره را اخذ نموده بودند اما به دلیل تبعیض و فساد در این پست استخدام نشدند.

شماری از آگاهان امور، عملکرد‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را جهت احیای حقوق بشری موثر عنوان می نمایند؛ اما تاکید دارند که موجودیت فساد، تبعیض و انحصار گرایی در این کمیسیون باعث بی اعتمادی مردم نسبت به فعالیت‌های این کمیسیون خواهد شد.

عبدالقادر کامل یکی از آگاهان امور سیاسی به کلید می‌گوید:” کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نباید به خاطر اعمال نفوذ سیاست‌گران و زورمندان مسوولیت اصلی‌اش را زیر سوال ببرد.”

با این حال عبدالهادی بشردوست آمر بخش منابع بشری  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این ادعای فعالان مدنی هرات را رد نموده و می افزاید:” متقاضیان کار  براساس لیاقت و شایستگی در پست‌های مورد نظر این کمیسیون استخدام شده و می شوند.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری در قانون اساسی افغانستان وظیفه نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر و کار جهت حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد