جنوب شرق

607
۲۰ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

فضل الهادی عاصم رییس جدید ریاست احیا و انکشاف دهات پکتیا معرفی شد

سرانجام پس از سه سال سرپرستی انجینر فضل الهادی عاصم از طریق برنامه سی بی آر به حیث رییس جدید ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پکتیا معرفی شد.
وی هنگام آغاز کارش به حیث رییس در این ریاست گفت: استراتیژی که برایش از سوی وزارت احیا و انکشاف داده خواهد شد مسوولیت هایش به پیش خواهد برد.
این در حالیست که در حال حاضر شمار زیادی از ریاست های پکتیا از سوی سرپرستان اداره می شوند و باشنده گان این ولایت همواره در این مورد نگرانی های شان را با رسانه ها مطرح کرده و گفته اند سرپرستان در این ولایت تعهد کاری ندارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد