صحت

170
۱۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

فروش دواهاي بی کیفیت در بلخ

دواهای بی کیفیت و تاریخ تیرشده، در شماری از ولسوالی هاي بلخ، بصورت گسترده به فروش می رسد و ریاست صحت عامه، توانايی کنترول آنرا ندارد.

از جمع ولسوالی های چهارده گانهء ولايت بلخ در ولسوالی دولت آباد، کشنده و شولگره دواهای بی کیفیت و تاریخ تيرشده، به وفور وجود دارد و مقامات صحت عامهء اين ولايت، مي گويند كه آنان توانايی جمعاوری و نابودي آنرا به علت دخیل بودن دست قدرتمندان محلی ندارند.

دخالت زورمندان

داکتر میرویس ربیع رئيس صحت عامه ولايت بلخ؛ فروش دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت در برخي ولسوالي هارا تاييد مي كند و مي گويد که آنان چندین بار براي بستن چنين دواخانه هايي اقدام نموده؛ اما به علت دخالت و حمایت قدرتمندان محلی از آن ها، نتوانسته اند مانع شان شوند.

وي از دو ولسوالی دولت آباد و شولگره نام برده، علاوه مي كند که ریاست صحت عامه نتوانسته است دواهای بی کیفیت را جمعاوری نماید. ربیع با خودداري از افشاي نام قدرتمندان محلي، مي افزايد كه آنها دواهای بی کیفیت و تاریخ گذشته را به فروش می رسانند. صحت عامه، از مقامات امنیتی ولسوالی شولگره نیز در زمينه استمداد نموده؛ اما بی نتیجه بوده است.

داكتر ربيع مي گويد كه طی سال روان، از ولسوالی های دهدادی، خلم، بلخ، و در مجموع ولایت بلخ، حدود ۲۰ تن دوای تاریخ گذشته و موادهای خوراکی بی کیفیت را جمعاوري و حریق نموده اند.

دوافروشي اطفال

شمار زیادی از باشندگان ولسوالی های بلخ، مدعی اند که در اکثر دواخانه ها، دواهای تاریخ تیرشده موجود است و همچنان بدون جواز داکتر، دواهای گوناگون به مراجعین توزیع می نمایند.

“شفیع الله” یکی از باشندگان ولسوالی شولگره می گوید: در ولسوالی شولگره، چندین دواخانه وجود دارد، كه اکثراً اطفال خُردسال، به مراجعین دوا می فروشند و حتی به مراجعین، دوا تجویز می کنند.

وي علاوه می کند: “از صد تن که می میرند، شاید بيش از ۴۰ تن آنان به علت استفادهء غلط دواها و یا دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت باشد. امکان آن هم نیست که پس از مرگ؛ افراد، دوباره چک و بررسی شوند که علت فوت شان، استفاده از دواهای تاریخ گذشته و بي كيفيت بوده يا خير؟

شفیع می افزاید مشکل ديگری که با آن مواجه هستند، عدم موجودیت کلینيک و داکتر است؛ اگر کلينیکی هم وجود دارد، یا داکتر درآن نیست و یا از محل خیلی فاصله دارد، که این خود در افزایش امراض و حتی آمار مرگ ومیر افراد، موثر است.

كمبود داكتر و كلينيك

“نادر” باشنده ولسوالی کشنده ولایت بلخ می گوید که آنان، شديداً به کمبود داکتر و دواخانه های رسمی، مواجه هستند. وي بطور نمونه يادآوري مي كند: “شخصی در ولسوالی اش دوا می فروشد که در منطقه، پُست حیوانات را جمعاوری و غرض فروش به شهرمي برد و در مقابل، از مزارشریف، انواع دوا خریداری نموده در کشنده، با قيمت خیلی بلند بالاي مردم، به فروش می رساند.”

داکتر میرویس ربیع تائید می کند که در ولسوالی دولت آباد نیز همين مشكل وجود دارد؛ اما در مورد قيمت های متفاوت دواها ميگوید: “تازمانی که یک ستراتیژی ملی، برای قيمت گذاری امتعهء توریدی وضع نشود، آنان مطابق قانون بازار آزاد، نمی توانند که بر اموال تاجران و فروشندگان، نرخ گذاری نمایند.”

عدم كنترول

همچنان داکتر خلیل محرابی آمر صحت محیطی ولایت بلخ می گوید: “اکثراً دواهای بی کیفیت و حتی موادهای خوراکی، از کشورهای همسایه وارد می شود.” وي مي افزايد: “گرچند موادخوراکی و دواهای بی کیفیت و تاریخ تیرشده، در شهر مزار شریف به علت نظارت و کنترول، کم دیده می شود؛ اما در ولسوالی ها از گدامهايي که در بیرون شهر وجود دارند و تحت نظارت و کنترول نيستند، بارگیری و انتقال می شوند.”

“رفیع” باشنده ولسوالی زارع می گوید که وی در ولسوالي امرخ زنده گی می کند؛  درین منطقه و حتی در مرکز ولسوالی نیز دواخانه و مراکزصحی وجود ندارد. وي مي افزايد كه مریضان عاجل مثل ولادی نسايی یا جراحی و عملیاتي را  براي تداوي، به مزارشریف انتقال می دهند؛ اگر چانس زنده ماندن موجود بود، به مزارشریف خواهند رسید؛ درغیر آن در مسیرراه پنج- شش ساعتهء مزارشریف- امرخ، فوت خواهند کرد.

راه حل

داکتر میرویس ربیع، برای جلوگیری از ورود مواد بی کیفیت می گوید که اگر گمرکات، با صحت عامه همکاری نكنند، جلوگیری آن مشکل است. همچنين مردم نیز می توانند در جلوگیری آن، مارا کمک کند و به وزارت یا ریاست های صحت، اطلاع دهند تا مسوولان، آنرا جمعاوری نمایند. تاجران ملی نيز باید دین ایمانی و انسانی شانرا بجا آورند و از توريد و عرضهء دواهاي بی کیفیت، خود داری ورزند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد