کابل

70
۱۲ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

فرانسه نیروهایش را در افغانستان افزايش می دهد

کلید * دوازدهم حمل ۱۳۸۹

كاخ رياست جمهوري فرانسه به دنبال سخنان نيكلاساركوزي در امريكا اعلام كرد، : فرانسه آماده است نيروهاي نظامي بيشتري به افغانستان اعزام كند.

بر بنیاد اعلاميه كاخ اليزه، فرانسه براي نشان دادن ديدگاه مشترك و همراهي با جامعه جهاني، تصميم گرفته نيروهاي خود را براي آموزش نيروهاي افغان، به اين كشور اعزام كند.

در این اعلاميه آمده است: اين نظاميان که شمارشان به ۸۰ تن می رسد براي آموزش نيروهاي افغان وارد افغانستان مي شوند و در عمليات هاي تهاجمي سهم نمي گيرند.

ساركوزي رييس جمهور فرانسه در ديدار با مقامات امريكايي گفت است: تا زماني كه ضرورت باشد، نيروهاي فرانسوي در افغانستان خواهند ماند زیرا سياست اصلي فرانسه واگذار كردن مسئوليت به خود مردم افغانستان و حمايت از گفتگو با جبهه ميانه روتر طالبان مي باشد.

هم اكنون فرانسه‪ ‪ ۳۵۰۰‬ نيروي نظامي در افغانستان دارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد