خبرهای داخلی

419
۲۷ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

فرامرز تمنا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد


داکتر فرامرز تمنا همراه با دو معاونش سیدقیاس سعیدی و محمد امین رشادت برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ ثبت نام کرد.
آقای تمنا که با دو تن استادان پوهنتون به عنوان معاونانش تیم انتخاباتی را تحت نام تدبیر و توسعه شکل داده اند،گفت هدف تیم تدبیر و توسعه تشکیل دولتی عاری از ملاحظات قومی، عدم وابستگی به خارجی ها می باشد.
آقای فرامرز افزود:
“افغانستان یک کشور غنی است؛ اما این ظرفیت در راستای توسعه افغانستان مصرف نشده و این ظرفیت ها یا مشغول ایجاد رضایت خارجی ها بوده، یعنی گروه های که مشروعیت خود را با پیوند از خارج کشور بدست می آوردند و یا هم مشغول مسایل قومی و داخلی کشور بوده؛ لذا امیدوار هستم تا تیم تدبیر و توسعه این خلا را پر کند.”
آقای تمنا هم چنان تغییر ساختار حکومت را در افغانستان راه حل مسایل موجود ندانسته و افزود که برای تغییر وضعیت نیاز به تغییر حکمروایی داریم نه ساختار حکومت.
“تغییر نظام در افغانستان را مانند یک مریض سرطانی میدانم که بخاطر تداوی بخواهیم لباسش را عوض کنیم، ما نیاز به تغییرات محتوایی در شیوه حکومتداری داریم نه تغییردر ساختار حکومت.”
فرامرز تمنا هم چنان بر شفافیت در انتخابات تاکید نموده و افزودکه امیدوار است تا تجربه انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود.
دکتور فرامرز تمنا قبل ازین به سمت های مختلف در وزارت امور خارجه فعالیت نموده و در سال های اخیر به حیث رییس مرکز مطالعات استراتیژیک این وزارت ایفای وظیفه می نمود.
این در حالیست که تا کنون هفت تن بشمول دکتور فرامرز تمنا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد