کابل

285
۱۰ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

فراغت بیش از ۲۰ هزار محصل از دار المعلمین ها

 

امروز چهارشنبه از فراغت بیش از ۲۰ هزار محصل از دار المعلمین های کشور در لیسهء امانی کابل تجلیل شد.

در محفل فراغت محصلین دار المعلمین های کشور، حامد کرزی رئیس جمهور، داکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف، شماری از اعضای شورای ملی و برخی دیگر از مقامات حکومت شرکت کردند.

فاروق وردک وزیر معارف در سخنانی در این مراسم، فراغت بیشتر از  ۲۰ هزار  محصل را از دار المعلمین های کشور اعلام کرد.

وی علاوه کرد که همه ساله در سطح کشور ۷۰۰ هزار متعلم در مکاتب کشور شامل می گردند و همه ساله به ۲۰ هزار معلم ضرورت پیدا می شود.

وی همچنین گفت که هم اکنون در سطح کشور ۴۲ باب دار المعلمین فعالیت می کنند و امسال شمار شاگردان این مراکز به ۷۷ هزار تن می رسد که ۴۰ در صد آن را دختران تشکیل می دهند.

در این مراسم همچنین رئیس جمهور کرزی  از تخصیص پنج ملیون دالر برای پیشرفت معارف و تحصیلات عالی یاد آوری کرد و به وزارت های تحصیلات عالی و معارف دستور داد تا این مبلغ را در مسیر درست به مصرف برسانند.

رئیس جمهور از اعلامیهء طالبان مبنی بر عدم مزاحمت در مسیر تحصیل شاگردان معارف استقبال کرده و گفت:” امیدوارم این خبر راست باشد و آنها از دشمنی بامکاتب و مردم افغدانستان دست بکشند.

از فراغت بیش از ۲۰ هزار معلم جدید در حالی تجلیل می گردد که هم اکنون در برخی از مناطق نا امن کشور، مکاتب، معلمین مسلکی ندارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد