کابل

45
۲۵ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

فراخوانی وزیر عدلیه به ولسی جرگه

کلید * بیست و پنجم حمل ۱۳۸۹

در ادامه تنش ها میان ولسی جرگه و حکومت افغانستان بر سر فرمان تازهء رییس جمهور در مورد قانون انتخابات، ولسی جرگه امروز حبیب الله غالب وزیر عدلیهء افغانستان را فرا خوانده است.

وزیر عدلیه رد شدن فرمان رییس جمهور در مورد قانون انتخابات را از سوی ولسی جرگه غیر قانونی خوانده بود که این مساله خشم اعضای ولسی جرگه را بر انگیخته است.

به تازه گی رییس جمهور کرزی فرمانی را در رابطه به قانون انتخابات صادر کرد که بر پایه آن تغییرات زیادی در این قانون وارد شده است.

هر چند این فرمان از سوی ولسی جرگه رد شده ولی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز به خبرنگاران گفت، تازمانیکه مشرانو جرگه در این مورد فیصله نکند بر مبنای قانون اساسی این قانون نافذ می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد