اقتصادی

۷ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی در بلخ، مردم را نگران ساخته است

یک هفته از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی به جز شبکه سلام در ولایت بلخ می گذرد، باشندگان این ولایت ادعا دارند که تا اکنون هیچ اقدام مؤثر از سوی حکومت برای فعال شدن این شبکه های مخابراتی صورت نگرفته است.

آنان می گویند که با گذشت هر روز میلیون ها افغانی خسارت مالی به دلیل قطع شبکه های مخابراتی به مردم وارد می شود؛ اما در این مدت هیچ ارگان حاضر نشده است تا به این معضل رسیدگی کند.

شماری از شهروندان شهر مزارشریف به کلید می گویند، شبکه مخابراتی سلام در ولایت بلخ، توانایی عرضه خدمات به تمام مردم این ولایت را ندارد.

به گفته آنان، برای خرید سیمکارت سلام باید ساعت ها انتظار کشید؛ اما با آنهم کمتر کسانی موفق می شوند که از این شبکه سیمکارت بدست بیاورد.

گفته می شود در بازار سیاه یک سیمکارت سلام تا ۱۰۰۰ افغانی هم به فروش رسانیده می شود.

در همین حال حبیب الله خالد سرپرست شبکه مخابراتی سلام در زون شمال، در پیوند به مشکلات پیش آمده این شبکه می گوید:”سیمکارت های بیشتر برای متقاضیان این شبکه از مرکز خواسته شده است و کمبود سیمکارت در این ولایت به زودترین فرصت حل خواهد شد.”

از سوی هم محمد تقی پویا رئیس مخابرات ولایت بلخ، از جمع آوری سیم کارت های سلام از بازار سیاه این ولایت خبرداده و می افزاید:” تا اکنون ده ها تن در پیوند به فروش این سیمکارت ها از سوی پولیس دستگیر گردیده اند.”

وی می گوید، بیشتر این سیمکارت ها از ولایت های همجوار، وارد بازار سیاه بلخ شده است.

غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی در ولایت بلخ، روی اقتصاد و کار و بار تمام مردم این ولایت تاثیر منفی گذاشته و با این وضعیت شمار مراکز تجارتی نیز از سوی تاجران در این ولایت مسدود گردیده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد