خبرهای داخلی

126
۲۵ سنبله ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

غنی: مکاتب خصوصی از یک مرجع جواز اخذ کنند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، شام گذشته در ارگ با مدیران مکاتب خصوصی غرب کابل دیدار کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‎ای گفته است که در این دیدار، محمدعارف فطری و سید عبدالله احمدی به نمایندگی از دیگران درباره مشکلات امنیتی مکاتب خصوصی در غرب شهر کابل صحبت کردند.
آن‎ها گفتند که دشمنان افغانستان از مراکز علمی و آموزشی در هراس اند و ضرورت است تا امنیت این مراکز بیشتر تأمین شود.
به نقل از خبرنامه، سخنرانان مذکور خواستار توجه حکومت به امنیت کابل به خصوص غرب کابل و نهادهای آموزشی شدند و گفتند که مردم و مسوولان نهادهای آموزشی آماده هر گونه همکاری با نهادهای امنیتی می‎باشند.
آن‎ها تاکید کردند که حمله به غرب کابل، حمله به وحدت ملی است و ما اجازه نخواهیم داد که وحدت ملی و مذهبی در افغانستان آسیب ببیند.
سخنرانان همچنان خواستار تغییر در مقرره مکاتب خصوصی، کاهش مالیات، لغو جوازهای غیرضروری، دسترسی به کتاب از طریق وزارت معارف و کاهش قیمت برق مراکز آموزشی و حضور سه تن از نماینده‎های مکاتب خصوصی در شورای عالی منابع بشری شدند.
رییس جمهور غنی نیز گفته است که حمله به غرب کابل، حمله به وحدت ملی، اتحاد و وفاق مذهبی ما می‎باشد.
وی افزوده است که به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل، در رهبری امنیتی کابل تغییرات جدی به میان آمده و اشخاص با تجربه به کار گماشته شده‎اند.
رییس جمهور غنی از آن‎ها خواست که مشکلات و تهدیدات را در هماهنگی با ارگان‎های امنیتی مورد بررسی قرار دهند و حکومت برای رفع آن اقدام می‎کند.
رییس جمهور کشور گفت که کابل به چهار زون امنیتی تقسیم شده است و در قوماندانی امنیه کابل، یک معاونیت صرفاً مسوولیت امنیت غرب کابل را بر عهده دارد.
وی همچنان به سرپرست وزارت معارف هدایت داد که در مشورت با مدیران مکاتب خصوصی، روی تعدیل مقرره مکاتب متذکره کار کنند و نشستی را با مدیران مکاتب خصوصی انجام دهد.
رییس جمهور تاکید کرد که باید مکاتب خصوصی از یک مرجع جواز خویش را اخذ کنند و به کاغذپرانی پایان داده شود.
غنی همچنان به وزارت مالیه، اداره امور و شرکت برشنا هدایت داده است تا خواست‎های مدیران مکاتب خصوصی در زمینه کاهش مالیات و قیمت برق را مورد بررسی قرار دهند و برای حل آن اقدام کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد