خبرهای داخلی

225
۹ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

غنی: صلحی را که پایدار نباشد بر ما کسی تحمیل کرده نمی تواند


محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور امروز در نشست اجماع زنان برای صلح تحت نام ” جنگ بس است” گفت که جایگاه زنان منحیث شهروند مطابق به قانون اساسی کشور ثابت است و هیچ کسی نمی تواند آنان را به حاشیه براند.
رییس جمهوری کشور هم چنان ابراز داشت که حدود صلح را مردم افغانستان تعیین می کنند و صلحی که پایدار نباشد کسی بر ما تحمیل کرده نمی تواند و مردم ما از طریق جرگه و مذاکره به صلح توافق خواهند کرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور هم چنان با تاکید بر حضور زنان در لویه جرگه گفت که آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی اتخاذ گردیده است.
اوهم چنان برای زنان وعده سپرد که دیدگاه های آنان را با راهکارهای پیشنهادی سایر اقشار جامعه تلفیق خواهند کرد تا یک راه حل مناسب برای همه، در مذاکرات صلح بدست بیاید.
رییس جمهور غنی هم چنان از انتخابات ریاست جمهوری یادآوری نموده و افزود که صلح، قانونیت و انتخابات در تضاد نمی باشد و انتخابات یک اصل اساسی می باشد و هر شخصی که حکومت موقت را مطرح می سازد از انتخابات ترس دارد.
به گفته رییس جمهورغنی حکومت آینده افغانستان برای آوردن صلح باید صلاحیت و مشروعیت همه ملت را با خود داشته باشد و این صلاحیت زمانی به حکومت واگذار شده می تواند که نظر همه اقشار جامعه در آن شریک باشد.
در همین حال شماری از زنان اشتراک کننده در این اجماع می گویند که ، آنان صلح موقت نمی خواهند و مخالفان مسلح حکومت پس از برقراری صلح باید از خانواده های قربانیان معذرت خواهی کنند.
این در حالی است که نهادهای حامی حقوق زنان همواره از سهم اندک زنان در روند مذاکرات صلح با طالبان شکایت داشته اند و از نهادهای ذیربط خواسته اند که در این مورد توجه جدی نمایند

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد