خبرهای داخلی

183
۱ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

غنی: روند اجماع مدیریتی در وزارت داخله ادامه می یابد


رییس جمهوری کشور شام دیروز در دیدار از وزارت امور داخله گفت که روند اجماع مدیریتی در وزارت امور داخله ادامه می یابد و تصامیم از فرد محوری به نهاد محوری باید مبدل شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، ضمن تشکر از فعالیت های پولیس گفت، روند که در دورۀ مدیریت امرالله صالح آغاز شده بود، ادامه یابد و به‌خاطر اینکه وقفه به وجود نیاید، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر داخله جدید، انجام می دهد.
به گفته رییس جمهوری، دیدگاه واحد و مشخص در وزارت امور داخله به وجود آمده که از دفاعی به تعرضی مبدل شده است.
محمد اشرف غنی هم چنان از مدیریت پولیس در انتخابات پارلمانی و روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری سپاسگزاری نموده و هدایت داد که یک گروپ کاری به منظور مدیریت امنیت انتخابات در وزارت امور داخله ایجاد گردد و ترتیبات همه جانبه برای امنیت انتخابات گرفته شود.
این در حالیست که حدود یک ماه پیش امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی از سوی ریاست جمهوری به حیث وزیر امور داخله تعیین شد و در این مدت فرمان های را بخاطر اصلاحات در امنیت صادر نمود؛ اما دو روز قبل بدلیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان معاون از سمت اش استعفا کرد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد