خبرهای داخلی

217
۱۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

غنی بر ایجاد یک برنامه ملی در پیوند به مشکلات مهاجران و بیجاشدگان تاکید کرد

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، تاکید کرد که، دولت افغانستان باید برای حل مشکلات مهاجران و بیجاشدگان داخلی یک برنامه ملی را روی دست گیرد.
در خبرنامۀ که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری در کابل پخش شد، آمده است که، رییس‌جمهور غنی، این موضوع را دیروز در نشست کمسیون عالی مهاجرت مطرح کرد.
در خبرنامه گفته شده‌است که، رییس‌جمهور غنی، در این نشست گفت که، در شهرک‌های که برای مهاجران خانه اعمار می‎گردد، باید قابل استطاعت باشد و ساحه تجارتی در جوار شهرک‎ها موقعیت داشته باشند.
به گفتۀ او، شاروالی‎ها باید برای ارایه خدمات، کارهای اساسی را انجام دهند و هم‌چنان روی مسایل فرهنگی و اجتماعی در شهرک‎ها توجه کنند.
با این حال، رییس‌جمهور کشور، علاوه کرده‌است که، دست‌کم برای ده سال آینده در پیوند به بی‎جاشدگان داخلی و مهاجران ضرورت به یک برنامه ملی دارند.
به نقل از منبع، رییس‌جمهور به یک گروه از وزیران و مسوولان دولتی وظیفه داده است که روی این موضوع کار کنند و به اولویت‎های مانند آب، برق، سرپناه، ملکیت و کار برای افرادی‎که به کشور برمی‎گردند، تمرکز بیشتر نمایند.
این در حالیست که، رییس‎جمهور اشرف غنی، در این نشست گفته است که، مشکل اصلی حکومت، نبود یک احصائیه دقیق است که باید در این رابطه احصائیه دقیق وجود داشته باشد و تمام نهادها در مورد عودت کنندگان تمرکز کنند و امکانات خود را روی کمک و همکاری بسیج نمایند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد