خبرهای داخلی

471
۹ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

غنی : با گروه طالبان بدون کدام پیش‌شرطی آماده مذاکره هستیم

محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در دومین کنفرانس پروسه کابل بر وضع چوکات سیاسی برای آغاز مذاکرات صلح و به رسمیت‌شناختن طالبان به عنوان یک جریان سیاسی تأکید کرد.
رییس جمهور در سخنرانی‌اش در این نشست گفت که برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان هیچ پیش‌شرطی وجود ندارد.
ایجاد راهکارهای قانونی برای خارج‌ساختن افراد طالبان از لست تعزیرات و آزادی زندانیان این گروه، به رسمیت شناختن دولت افغانستان، احترام به حاکمیت قانون، هموارکردن راه برای اصلاحات از دیگر پیشنهادات حکومت افغانستان به طالبان است.
غنی تأکید کرد که حکومت وحدت ملی به بازکردن دفتر برای طالبان، صدور پاسپورت به آنها و سفر آزادانۀ شان، کمک به رفع تعزیرات، ترتیبات دسترسی به رسانه‌ها و زندگی دوباره با خانوادۀ شان موافق است.
بر اساس پیشنهاد حکومت افغانستان، باید برنامه‌هایی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تطبیق گردند و در پروگرام‌های ملی، مهاجرین و جنگجویان پیشین جا داده شوند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد