کابل

93
۵ حوت ۱۳۸۸

غرب نگران چگونگی تغییر در نهاد شکایات انتخاباتی


کلید * پنجم حوت ۱۳۸۸

رییس جمهور کرزی فرمانی را صادر کرده است که به وی اجازه می دهد تا تمامی پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی (ECC) را به تشخیص خود تعیین کند.

این کمیسیون که پیش از این سه عضو خارجی داشت در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگست، با بررسی شکایات انتخاباتی، بخش بزرگی از آرای انتخابات را باطل اعلام کرد که باعث شد انتخابات به دور دوم کشیده شود.

با این حال دیپلمات های غربی در مورد فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان که تمامی کنترول یک نهاد مهم انتخاباتی را به خود واگذار کرده، ابراز نگرانی عمیق کرده اند.

کرزی در آغاز پنجمين سال كاري شوراي ملي كشور گفت، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی، مداخلات دیگران را در روند انتخابات محدود کرده و تلاش خواهد کرد تا این روند افغانیزه شود.

در نسخه تعديل شده قانون انتخابات علاوه بر تغييرات ديگر، در شرايط کانديداتورى براى رياست جمهورى نيز تغييرات قابل ملاحظه ای ایجاد شده و توقع ميرود توسط آن شمار کانديدان در انتخابات آينده رياست جمهورى کاهش یابد.

در قانون قبلى انتخابات، هر کانديد رياست جمهورى بايد کاپى ١٠ هزار کارت راى دهى را از سراسر کشور که نمایانگر حمایت از هر کدام آنها میشد به کميسيون انتخابات میسپاردند.

اما در نسخه تعديل شده، هر کسى که به رياست جمهورى کانديد ميشود؛ بايد کاپى هاى ١٠٠ هزار کارت راى دهى را به سطح کشور داشته باشد و به نحوی باشد که حداقل دو درصد مردم هر ولايت را تشکيل دهد.

همچنان کانديد رياست جمهورى بايد ٥ ميليون افغانى بپردازد و اين رقم زمانى دوباره تاديه ميگردد که يا در انتخابات پيروز شود و يا حداقل٢٠ فيصد آراء را به دست آورد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد