اجتماعی

۶ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

غذاهای آماده شده در فضای باز سبب افزایش امراض موسمی شده است


در حالیکه با گذشت هر روز شدت گرما درکابل و شماری از ولایت های کشور بیشتر می شود، مسئولان شفاخانه های کابل می گویند که میزان امراض موسمی افزایش یافته است و هرروز شماری زیادی از مردم در اثرعدم مراعات حفظ الصحه ومسمومیت های غذایی به شفاخانه های پایتخت مراجعه می کنند.

نظام الدین جلیل رئیس شفاخانه های مرکز می گوید:” میزان بیماران در اثر شدت گرما و افزایش بیماری ها در این فصل نسبت به سال قبل افزایش یافته است.”

وی از تمام شهروندان کشور می خواهد که با توجه به شدت گرما حفظ الصحه شخصی ومحیطی را در نظر گرفته و از غذاهای که درکنار سرک ها تهیه می شود استفاده نکنند.

در همین حال شماری از باشندگان پایتخت دلیل اصلی تمایل مردم به خوردن غذاهای تهیه شده در فضای آزاد و کنار سرک را پائین بودن قیمت آن دانسته و می افزایند که اکثریت آنانی که به تهیه این غذا های می پردازند نظافت رعایت نمی کنند.

به گفته انها یکی از عوامل افزایش بیماری ها در این فصل خوردن همین غذا های غیرصحی است.

از سوی هم شماری از کسانی که در کنار سرک ها مصروف تهیه و عرضه غذا های کنار جاده یی اند می گویند که هر چند غذا های شان صحی نیست؛ اما به دلیل مجبوریت باید کار بکنند و جای مشخصی هم برای کراچی های شان وجود ندارد.

نگرانی از شدت گرما و استفاده از غذا های غیر صحی در کنار جاده در حالی مطرح می شود که بر اساس معلومات مسئولان شفاخانه های کابل از اغاز سال جاری تا کنون بیش از ۱۶ هزار تن از اثر بیماری های فصلی و مسمومیت غذایی به شفاخانه های انتانی .صحت طفل .اتاترک و جمهوریت مراجعه کرده اند که۱۴ هزارتن آنان را اطفال تشکیل می دهند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد