فرهنگ و هنر

۲۶ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

عکس‎های دیدنی از طبیعت زیبای دایکندی

این عکس‎ها را اسحق اکرمی، خبرنگار رادیوکلید، بهار امسال در جریان سفرش به دایکندی از طبیعت زیبای این ولایت گرفته است.

بادام یکی از محصولات مهم زراعتی در دایکندی است.

دهقانان دایکندی سال گذشته ۲۴ هزار متریک تن بادام از باغ‎های شان برداشت کرده‎اند.

مدت دو سال است که در دایکندی یک جشنواره ویژه زیر نام “جشنواره گل بادام” برگزار می‎شود.

جشنواره گل بادام سال گذشته به عنوان جشنواره فرهنگی، هنری و ملی در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد