اقتصادی

۳ قوس ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی‌زاده

عواید ریاست حوزه بلخ برشنا افزایش یافته است

مسؤلان ریاست حوزه بلخ برشنا می‌گویند که عواید این ریاست در هفت ماه نخست سال جاری، بیش از صد ملیون افغانی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، افزایش یافته است.
آنان، دلیل افزایش عواید ریاست حوزه بلخ برشنا را جمع آوری به موقع صرفیه برق از مشترکین و نیز شماری از مضروضین این شرکت عنوان می‌کنند.
حمیدالله حمید، سرپرست ریاست حوزه بلخ برشنا به کلید می گوید، شرکت برشنا در سال جاری برنامه را روی دست گرفته که بر اساس آن، در صورت عدم پرداخت پول صرفیه برق از سوی مشترکین این شرکت، برق آنان قطع می‌گردد.
حمید، بدون این که از شخصی نام ببرد می گوید، افراد و شرکت های خصوصی و دولتی زیادی در بلخ وجود دارند که تا کنون باقی‌داری‌های خود را نپرداخته‌اند.
وی افزود:” صدها مشتری بلخ برشنا بیشتر از دو ملیارد افغانی باقی‌دار هستند و تلاش‌ها جریان دارد تا این پول ها را به دست بیاورد.”
در همین حال محمد ظاهر، یک‌تن از باشندگان شهر مزارشریف از تصمیم ریاست حوزه بلخ برشنا مبنی بر قطع برق مقروضین این شرکت استقبال نموده می‌گوید، با جمع آوری پول‌ها از نزد مقروضین، عواید دولت بلند رفته و این کار برای ساخت و ساز بند های برق در کشور کمک می کند.
با این همه، شرکت برشنا هفته گذشته، فهرستی را به نشر رساند که بر اساس آن چندین نماینده مردم بلخ در پارلمان و دیگر افراد با نفوذ در این ولایت، میلیون‌ها افغانی پول این شرکت را نپرداخته‌اند.
مسؤلان ریاست حوزه بلخ برشنا می گویند، این اداره در حدود ۱۵۳ هزار مشتری در ولایت بلخ دارد که بیش از ۶۸۰۰ تن آنان، در مناطق نا امن این ولایت زندگی می کنند.
اما به گفته آنان، کارمندان ریاست حوزه بلخ برشنا نتوانسته اند که در سال جاری، به این مناطق رفته و پول های صرفیه برق را جمع آوری کنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد