تجارت

118
۲۳ حوت ۱۳۸۸

عوايد داخلى امسال به١٣٠٠ ميليون دالر خواهد رسيد


کلید * بیست و سوم حوت ۱۳۸۸

وزير ماليه می گوید، امسال عوايد داخلى کشور نسبت به سال گذشته، ٥٠٠ ميليون دالر بيشتر و تمام عايد امسال به يک ميليارد و سه صد ميليون دالر خواهد رسيد.

عمر زاخيلوال وزيرماليه اين مطلب را روز گذشته درکنفرانسى که با حضور مسؤولين گمرک و تجار ملى به منظور شريک ساختن تجارب و جلوگيرى از فساد در تالار کرزى شهر جلال آباد داير شده بود اظهار داشت.

به گفته وی، سال گذشته عوايد تمام کشور ٨٠٠ ميليون دالر بود و امسال اين رقم به ١٣٠٠ ميليون دالر افزايش يافته است.

وزير ماليه اطمينان داد که در دو يا سه سال آينده، بودجۀ عادى کشور، از عوايد داخلى تمويل خواهد شد.

سال گذشته، ٥٠ درصد بوديجۀ عادى از کمک هاى خارجى بود که اين رقم امسال  به ٣٠ درصد کاهش يافته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد