خبرهای داخلی

760
۲۶ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

عملیات بازپس گیری ولسوالی قلعه‌زال کندز آغاز شد

نيروهاى امنيتى در نزديکى ولسوالى قلعه‌زال قرار دارند و تلاش می‌کنند به زودى اين ولسوالى را دوباره تصرف نمايند.
ولسوالى قلعه‌زال ولايت کندز، ده روز پیش برای بار دوم به دست مخالفان مسلح سقوط کرد.
محبوب الله سعيدی، ولسوال قلعه‌زال کندز، علت سقوط اين ولسوالی را نبود نيروهای کافی می‌خواند.
به گفته‌ای وی، مخالفان مسلح، احاطه ولسوالی را تخريب کرده‌اند؛ اما اجازه تخريب تعمير ولسوالی برای آنان داده نشد و اسکواتور شان از طريق هوا از بين برده شد.
اما مل پاسوال عبدالحميد حميدی، قوماندان امنيه کندز، از راه اندازی عمليات واپسگيری ولسوالی قلعه‌زال خبر داده، گفت: آنان تلاش دارند که ولسوالی را دوباره از تصرف  طالبان مسلح، بازپس گیرند.
دگروال نعيم، معاون لوای سرحدی کندز، خارج شدن نيروهای امنيتی را از ولسوالی، عقب نشينی تکتيکی عنوان کرده، گفت: “نيروهای امنيتی، اکنون در ۱۰۰ متری تعمير ولسوالی قرار داشته و تلاش دارند که دوباره ولسوالی را از تصرف مخالفان مسلح، خارج کنند.”
او، می‌افزاید: در اين درگيری، به نيروهای امنيتی و مخالفان مسلح، تلفات وارد گرديده؛ اما شمار تلفات را مشخص نساخت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد