داغترین-خبر

203
۱۹ قوس ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

عمر داوود زی رییس دارالانشای شورای عالی صلح تعین شد


محمد عمر داوودزی وزیر داخله پیشین کشور به عنوان نماینده خاص رییس جمهوری در امور منطقوی برای اجماع صلح و رییس دارالانشای شورای عالی صلح مقرر گردید.
در فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تقرر محمد عمر داوود زی آمده است” به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایراد یک بست خارج رتبه تحت عنوان نماینده خاص رییس جمهوری در امور منطقوی برای اجماع صلح و تقرر محترم محمد عمر داوود زی در آن بست ، منظور است”.
محمد عمر داوود زی قبل از این در سمت های سفیر افغانستان در پاکستان و وزیر داخله کشور نیز ایفای وظیفه نموده است.
آقای داوود زی یکی از اعضای ارشد شورای حراست و ثبات نیز می باشد و در این اواخر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور اعلام آمادگی نموده است.
محمد عمر داوودزی قبل از این یکی از منتقدان سر سخت شورای عالی صلح بود و حتی حکومت را متهم به استفاده جویی از این شورا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری نموده بود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد