خبرهای خارجی

۲ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

علمای پاکستان، خرید دالر را حرام اعلام کردند

شماری از مفتی های پاکستان با صدور فتوای حرام بودن خرید دالر در این کشور، گفته اند که نخریدن دالر وفاداری به کشور و عمل به دین است.

بیش از ۲۵ مفتی در پاکستان با پیروی از اتحاد اهل سنت پاکستان اعلام کردند که خرید دالر بدترین گناه است و مردم کالاهای داخلی را خریداری کنند تا کشور از بحران اقتصادی نجات پیدا کند.

مفتی نعیم مدیر مدرسه دینی جامعه “بنوریه” کراچی اعلام کرده است که مردم با فروش دالر به اقتصاد کشور کمک کنند و با خرید این ارز خارجی آخرت خود را بر باد ندهند.

از سوی هم  کاربران شبکه اجتماعی نیز با ابراز نگرانی از اوضاع فعلی، کمپاین “نه به دالر” را ره اندازی نموده اند.

این در حالی است که کاهش بی سابقه ارزش پول ملی پاکستان واکنش مردم وتاجران این کشور را بر انگیخته است.

از سوی هم سطح قروض بین المللی پاکستان نیز به ۱۰۶ میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد