گزارش های تصویری

۴ سرطان ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

علاقمندی جوانان به تاتو در کابل رو به افزایش است.

https://youtu.be/lZl__SQhdTA

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد