خبرهای داخلی

۲ دلو ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

عدم تامین عدالت، سبب‌ طولانی‌شدن جنگ در کشور شده است

سیما سمر؛ وزیر دولت در امور حقوق بشر می‌گوید، هرچند مردم افغانستان امیدوار برای تامین صلح در کشور هستند، اما کسانی که منافع آنان در تداوم جنگ در افغانستان است، صلح نمی‌خواهند .
وزیر دولت در امور حقوق بشر به روز ۴ شنبه در رونمایی گزارش آواز مردم در روند صلح که از جانب موسسه فرید ریش ایبریت و گروه پالیسی تهیه شده است گفت، صلحی که در آن عدالت نباشد، پایدار نبوده و سبب تداوم جنگ در کشور می‌شود.
در همین حال، محمد فهیم دشتی؛ رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان و عضو گروه پالیسی می‌گوید، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۶۰ درصد مردم افغانستان برای تامین صلح در کشور خوشبین هستند.
وی می‌گوید، این گزارش براساس نظرسنجی از ۶۰۰ نفر در ۶ولایت کشور آماده شده است.
وی همچنان می‌افزاید که در این گزارش، روی ۶ محور با مردم گفت‌وگو شده که تمام آنان خواهان آتش‌بس در کشور می‌باشند.
از سویی هم، لیلا جعفری رییس انسجام جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید، دولت افغانستان برای تمام مراحل مذاکرات که نتیجه‌ی مثبت داشته باشد، آماده است.
وی می‌افزاید، توافق صلح باید جامع و همه‌محور باشد.
امیدواری‌ها برای تامین صلح در کشور در حالی ابراز می‌شود که حکومت افغانستان همواره تاکید بر آتش‌بس دایمی دارد و آن را پیش‌شرطی برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی می‌خواند.
اما گروه طالبان با امریکا روی کاهش خشونت‌ها بحث و گفت‌وگو دارند و تا کنون در پیوند به آتش‌بس چیزی نگفته‌اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد