خبرهای داخلی

۳۰ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

عبدالله عبدالله به ایجاد یک صدای واحد برای مذاکرات صلح، تاکید نمود


رییس اجراییه حکومت می گوید که رسیدن به یک صلح دایمی، نیاز مند صدای واحد برای حمایت از صلح در کشور می باشد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت امروز (پنجشنبه) در کنفرانسی به مناسبت روز جهانی مهاجرت می گوید که برای بازگشت مهاجرین به کشور اساسی ترین اصل تامین صلح می باشد.

به گفته او، تداوم جنگ در کشور باعث بی ثباتی منطقه نیز خواهد شد و رسیدن به یک صلح پایدار نیازمند یک صدای واحد برای حمایت ازصلح در داخل کشور و شکل گرفتن اجماع منطقوی می باشد.

رییس اجراییه کشور هم چنان افزود که تداوم جنگ در کشور سبب شده است تا فابریکه های تولید مواد مخدر نیز هم چنان فعال باقی بماند.

به گفته عبدالله عبدالله، کسانی که فرصت های صلح را نادیده می گیرند درحق مردم افغانستان جفا می کنند.

این درحالی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور نیز با اشتراک در نشست امنیتی اوفای در روسیه بر اجماع داخلی و منطقوی تاکیدنموده و  از کشور های منطقه خواست تا طالبان را وادار به مذاکره با حکومت افغانستان نمایند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد