خبرهای داخلی

۶ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

عبدالله از عزل و نصب وزرا توسط رئیس جمهور غنی انتقاد کرد

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با بیان اینکه چهار ماه از دوره حکومت وحدت ملی زمان باقی مانده میگوید، تعین وزرای جدید در این مقطع زمانی مؤثر نخواهد بود.
عبدالله عبدالله امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران از شیوه‌ی تبدیلی وزرا انتقاد کرده گفت، که وزرای کابینه در مورد برکناری خود، از طریق شبکه‌های اجتماعی با خبر میشوند.
وی با تاکید بر اینکه صلاحیت‌های حکومت در استفاده از امکانات دولتی باید محدود شود گفت، برخی نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری جدی است و باید به آنها توجه شود.
این درحالیست که اخیرا رئیس‌جمهور غنی طی فرمان‌های جداگانه، محمدفهیم هاشمی را به عنوان نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و نیز عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعین کرده است.
از سوی هم بر اساس گزارش‌های تائید ناشده، قرار است طاهر شاران به عنوان سرپرست وزارت انرژی و آب مقرر گردد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد