کابل

76
۲۴ جوزا ۱۳۸۹

طرح ۱۵ میلیارد دالری دولت در کنفرانس کابل


در كنفرانس بين المللى لندن براى افغانستان، كه در هشتم دلو سال گذشته برگزار شد، از سوی دولت افغانستان براى جامعۀ جهانى در بخشهاى اقتصاد، زراعت، منابع بشرى، انكشاف دهات، تامين امنيت، حاكميت قانون و بخشهاى ديگر، چهارچوب كارى ترسيم شد.

با این حال قرار است بر بنیاد آنچه در کنفرانس لندن تصمیم گرفته شده كنفرانسی بين المللى در كابل، در ۲۹ سرطان برگزار شود.

دولت کشور اعلام کرده که به ارزش ۱۵ میليارد دالر پروژه هایی را در بخشهاى امنيت، اقتصاد، اساسات زراعت، منابع بشرى، انكشاف دهات و حكومتدارى خوب، در كنفرانس بين المللى كابل برای جامعه جهانی پيشنهاد خواهد كرد.

عزيز شمس سخنگوى وزارت ماليه گفته است، انتظار می رود در كنفرانس بين المللى كابل، روى برنامه های عملياتى چوكات هاى يادشده، بحث و مذاکره شود و جامعۀ جهانى، در اين بخش كمكهايش را اعلام نمايد.

وى گفت، دولت افغانستان بعد از كنفرانس لندن، وزارت هاى سكتورى را به پنج گروه تقسيم کرده و اين گروه ها در بخشهاى مربوطشان به هدف آماده گى براى كنفرانس كابل، پروژه هايى را ساخته اند.

به گفتۀ وى؛ مصارف پروژه هايى كه در بخشهاى مربوطه به كنفرانس بين المللى تقديم خواهد شد، از ۱۴ الى ۱۵ ميليارد دالر تخمين زده می شود.

به گفته وي تاكنون جامعۀ جهانى، وعده كمك ۸ میليارد دالر در بخشهاى يادشده را داده اند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد