کابل

656
۱۴ جوزا ۱۳۹۳

طرح قانون جلوگيري از تمويل تروريزم تصویب شد


در حالي كه انتظار مي رفت امروز طرح قانون جلوگيري از تطهير پول از سوي ولسي جرگه به تصويب برسد، اما بنابر عدم تكميل كار بالاي آن، اين طرح از تصويب بازمانده و طرح قانون جلوگيري از تمويل تروريزم با اكثريت آرا از سوي اين مجلس به تصويب رسيد.
اين قانون كه در ۵ فصل و ۲۹ ماده ترتيب شده، يكي از ۲ قانونی است كه تصويب آن مي تواند بانک های افغانستان را از داخل شدن به لیست سیاه بانک های جهانی نجات دهد.
عبدالرووف ابراهيمي، رئيس ولسي جرگه گفت: طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم  با ۵ رای مخالف و اکثریت موافق به تصویب رسید.
اين در حاليست كه بر بنياد ضرب الاجل از پيش تعين شده از سوي نهاد هاي مالي جهاني،‌ قانون منع تطهير پول بايد تا تاريخ ۲۳ ماه جاري ميلادي به تصويب برسد.
کار بالاي اين قانون نيز جريان دارد و قرار است در هفته آينده اين قانون نيز به تصويب برسد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد