کابل

56
۱۰ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

طرح جذب طالبان تا یک میلیارد دالر هزینه دارد

کلید * دهم دلو ۱۳۸۸  

وزیرمالیه  ي كشور می گوید، طرح دولت برای جذب طالبان در جامعه تا یک ملیارد دالر هزینه دارد. عمر زاخیلوال این مطلب را در گفتگو با آژانس خبری رویترز بیان داشته است.

دولت افغانستان تفصیلات طرح آشتی و مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و خواهان کمک و همکاری جامعه جهانی در زمینه شد.

عمر زاخیلوال گفت که دولت افغانستان دقیقاً نمی داند که این پلان چقدر هزینه بر می دارد، اما رقم یک ملیارد دالر در مقایسه به مصارف که در جنگ افغانستان می شود، مبلغ نا چیز می باشد.

او گفت که این پلان دولت مسلماً صد ها ميلیون دالر هزینه خواهد داشت، اما برآورد ما برای مصارف بیش از سه سال آینده این پلان حدود یک ملیارد دالر می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد