اقتصادی

۹ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

طرح بودجه وسط سال از سوی ولسی جرگه رد شد

طرح بودجه مالی وسط سال مالی ۱۳۹۸، به دلیل، عدم قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه، از سوی این مجلس رد شد.

نامعلوم بودن منبع مصرف ومنبع عایداتی بودجه، ایجاد ادارات تازه بدون تایید پارلمان، بالا بودن و پایین بودن سقف بودجه در شماری از وزارت‌ها، تنقیص بودجه ۱۵۴ پروژه انکشافی، بلند بردن پول اپراتیفیی قطعه محافظت ریاست جمهوری و رجال برجسته از دلایل رد بودجه مالی وسط سال ۱۳۹۸ بود که قناعت اکثریت اعضای مجلس را فراهم نتوانست.

محمد عظیم محسنی، رئیس کمیسیون مالی و‌بودجه، امروز (چهارشنبه، ۹ اسد) با خوانش گزارش تقنینی بودجه مالی وسط سال گفت که  طرح بودجه وسط سال وزارت مالیه مورد قناعت اکثریت کمیسیون های ولسی جرگه نبوده  و رد شده است.

محسنی می افزاید:« منبع  ۲،۷ ملیارد افغانی بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این سند تذکر داده نشده است.»

با این حال، علی اکبر جمشیدی، یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه می‌گوید که ادارات جدید که نیاز به بودجه اختصاصی دارند در صورت عدم رای تایید اعضای ولسی جرگه نباید برای آنان بودجه اختصاص داده شود.

از سوی هم، فاطمه کوهستانی، نماینده مردم غور  می‌گوید:« سند بودیجه وسط سال به شرایط کشور مطابقت ندارد و اصل بودیجه به اساس روابط و ضوابط در نظر گرفته شده است.»

به گفته وی، در این سند برای فقرزدایی و بیکاری برنامه خاصی  در نظر گرفته نشده است.

این در حالی است که بودجه اصلی در شروع سال ۱۳۹۸، ۳۹۹  ملیارد افغانی  بوده  که در بررسی وسط سال ۲۴ اشاره ۹ ملیارد افغانی  در آن اضافه شده است.

در شروع سال کسر بودجه ۱۲٫۳ ملیارد افغانی در بررسی وسط سال ۲۶۰ ملیون افغانی اضافه شده که مجموع کسر بودجه ۱۲٫۶ ملیارد افغانی است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد