جنوب

۱۴ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

طالبان ۲۰ تن اعضای دیگر حرکت مردمی صلح را نیز با خود برده اند

گروه طالبان ۲۰ تن اعضای دیگر حرکت مردمی صلح خواهان را  نیز در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند با خود شان برده اند.

اعضای این حرکت از اینکه در مورد سرنوشت هم گروپ های شان اطلاعی ندارند نگران اند.

پاچا خان مولاداد مسئول روابط عامه حرکت مردمی صلح خواهان، ناوقت روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که طالبان  ۲۰  تن همکاران دیگر آنان را  نیز که منتظر بازگشت ۴ تن دیگر از اعضای این حرکت بودند، ناوقت دیروز با خود برده اند.

به گفته وی، کسانی که از سوی طالبان برده شده‌اند، اعضای با صلاحیت حرکت مردمی صلح هستند.

اعضای حرکت مردمی صلح خواهان به روز پنجشنبه هفته گذشته از شهر لشکرگاه به سوی ولسوالی موسی قلعه به راه افتادند تا خواست های شان را مبنی بر تامین صلح به گروه طالبان برسانند

قبل از این گروه طالبان هشدار داده بود که به اعضای این گروه اجازه ورود به ساحات تحت کنترول شان را نخواهد داد، زیرا به گفته طالبان این گروه پروژه نهاد های خارجی به پیش می برند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد