تحلیل

79
۱۲ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

طالبان پاکستاني؛ آمادهء جنگ در افغانستان

طالبان پاکستانی اعلام آمادگی کرده اند که در خاک افغانستان وارد شده و در حمایت از طالبان افغانستان با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان مبارزه کنند. هفتهء پیش ولی الله مسعود یکی از یاران نزدیک به حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی، این آمادگی را اعلام کرد.

گروه طالبان پاکستانی گفته است که این کار را در واکنش به ازدیاد نیروهای خارجی در افغانستان صورت می دهد. این گروه اعلام کرده است که چون ایالات متحدهء امریکا براساس ستراتيژيی جدید بارک اوباما اعلام کرده است که ۳۰ هزار نیروی نظامی را به افغانستان اعزام می کند، این گروه نیز نیروهای کمکی برای طالبان به افغانستان وارد می کند تا بر علیه نیروهای امریکایی جنگ کنند.

اولین اثر منفی که از این دست اندازی طالبان پاکستانی به افغانستان عارض خواهد شد، این است که ابتکارات و طرح های رییس جمهور مبنی بر مذاکره با طالبان، بی نتیجه خواهد ماند. هم اکنون در افغانستان موضوع مذاکره با طالبان افغانستان، بصورت بسیار جدی دنبال می شود. هم رییس جمهور کرزی و هم تحلیلگران سیاسی، بر این نظر اند که مذاکره با طالبان، می تواند باعث پایان یافتن بحران در افغانستان شود.

مذاکره با طالبان، در صورتی امکان پذیر است که طالبان افغان بتوانند بصورت مستقلانه و بدون تاثیرگذاری ذهنی و سیاسی و مداخلات گروه های خارجی، تصمیم گیری کنند. زمانی که طالبان پاکستانی به خاک افغانستان وارد شوند و هدف از این کار را نیز کمک به طالبان افغان در مبارزه با دولت و قوای بین المللی اعلام کنند، پروسهء مذاکره با طالبان نیز عملی نخواهد شد.

برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که طالبان افغان، باید خود مانع ورود طالبان پاکستانی به خاک افغانستان شوند؛ زیرا طالبان پاکستانی با ورود به افغانستان، آتش جنگ را به افغانستان منتقل می کنند و در واقع سنگر جنگی که اکنون در شمال پاکستان مستحکم شده است را به افغانستان منتقل کرده و امنیت افغانستان را بکلی به مخاطره می اندازند.

هم اکنون طالبان پاکستانی در آن سوي خط ديورند، تحت تهاجم شدید اردوي آن کشور قرار دارند. مقامات رهبری دولت پاکستان، تاکید می کنند که تا شکست کامل طالبان پاکستانی، جنگ را ادامه می دهند. از طرف دیگر خبرها و گزارشها نیز حاکی اند که طالبان پاکستانی، در شش ماه اخیر سال میلادی جاری، متحمل تلفات و خسارات زیادی شده و بسیاری از پایگاه های شان را از دست داده اند.

چند روز قبل، مقامات دولتی پاکستان اعلام کردند که جنگ علیه طالبان در وزیرستان جنوبی را با برتری دولت این کشور خاتمه داده و تهاجم خود به وزیرستان شمالی و منطقه ورکزی ایجنسی را شروع کرده اند. این اخبار، نشان می دهند که حلقهء محاصرهء طالبان پاکستانی در شمال آن كشور، روز به روز تنگ تر می شود و فشار دولت به طالبان پاکستانی افزایش پیدا می کند.

طالبان پاکستانی، با عنوان کردن ورود به افغانستان برای همکاری و کمک به طالبان افغان، در واقع از یکسو می خواهند تا خود را از مهلکه ای که در پاکستان برای شان ایجاد شده است، نجات دهند و از سوی دیگر آتش جنگ را در افغانستان گرم تر کنند. این درحالیست که طالبان پاکستانی، بار بار مسئلهء صلح با دولت آن کشور را مطرح کرده اند که از جانب دولت پاکستان به آنان جواب منفی داده شده است.

با توجه به اینکه در افغانستان روحیهء آشتی جویی با طالبان وجود دارد، ورود طالبان پاکستانی در جنگ افغانستان به معنای منتفی شدن مذاکره میان دولت افغانستان و طالبان خواهد بود؛ زیرا طالبان پاکستانی که در همفکری کامل با سازمان القاعده قرار دارند، مانع از آن خواهند گردید که طالبان افغانستان با دولت این کشور به مذاکره و گفتگو بپردازند.

بناءً باید تلاش صورت گیرد تا راه ورود طالبان پاکستان به خاک افغانستان مسدود گردد. باید راه های گوناگونی در این راستا جستجو شود. از یکسو باید دولت افغانستان تلاش کند تا دولت پاکستان را از طرق دیپلماتیک ملزم کند که راه ورود طالبان پاکستانی به خاک افغانستان را ببندد و از سوی دیگر، باید گروه ها و حلقه های سیاسیي که ادعا می کنند می توانند طالبان را به مذاکره با دولت ترغیب نمايند، کوشش کنند تا طالبان را بر ضد ورود نیروهای طالب پاکستانی به خاک افغانستان تحريك کنند. از جانب دیگر افراد و اشخاصی که در مناطق تحت کنترول طالبان از نفوذ و جایگاه اجتماعی برخورداراند، نیز تلاش به خرچ دهند تا طالبان را وادار به عدم پذیرش ورود طالبان پاکستانی به خاک افغانستان نمایند؛ زیرا این کار به معنای به درازا کشیده شدن جنگ افغانستان خواهد بود.

طالبان همیشه مدعی بوده اند که جنگ فعلی را برای حفاظت از استقلال افغانستان، انجام می دهند. اگر قرار شود این گروه، راه ورود طالبان پاکستانی را به خاک افغانستان باز بگذارند، به این معناست که خود طالبان نیز به تمامیت ارضی افغانستان، ارزشی قایل نبوده و تنها به دنبال این هستند که در جنگ به برتری دست پیدا کنند؛ حتی اگر به قیمت استقرار طالبان پاکستانی به خاک افغانستان نيز تمام شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد