گزارش های تصویری

۲۹ جوزا ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

طالبان بر بعضی از مدارس خصوصی دینی در حوزه غرب نفوذ قابل ملاحظه‌ی دارند

https://youtu.be/QEn-xu8kVQ8

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد