گزارش های تصویری

۲۹ جوزا ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

طالبان بر بعضی از مدارس خصوصی دینی در حوزه غرب نفوذ قابل ملاحظه‌ی دارند

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد