خبرهای داخلی

291
۱۹ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

طالبان امر کشت کوکنار را در ساحات تحت تسلط شان صادر کرده اند


وزارت امور داخله گفته است، که گروه طالبان در مناطق تحت کنترول این گروه، به دهقانان دستور داده اند تا در زمین‌های شان کوکنار کشت کنند.

هر چند نیش زدن کوکنار در ولایت‌های گرم سیر پایان یافته؛ اما مقام‌های محلی گفته اند، که بدلیل نبود برنامه‌ای برای تخریب مزارع کوکنار در سال جاری، جلو کشت کوکنار در این ولایت‌ها به صورت گسترده گرفته نشده است.

در همین حال، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله گفته است، که بیشتر زمین های زراعتی در این ولایت‌ها به دستور طالبان در مناطق تحت کنترول این گروه کوکنار کشت شده است.

به گفته وی، بر اساس پلان امنیتی بیشتر تمرکز نیروهای امنیتی روی تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر می‌باشد.

این در حالیست که جان سپکو سر مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، اخیرا مواد مخدر را تهدید برای امنیت و اقتصاد افغانستان خوانده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد