اجتماعی

636
۲۴ میزان ۱۳۹۷

صندوق حمایت از خبرنگاران افتتاح شد


محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، می‎گوید که از اين پس خبرنگاران مورد توجه حكومت و سكتور خصوصی قرار خواهند گرفت و حكومت وحدت ملی متعهد است تا از خبرنگاران حمايت مالی كند.
رييس جمهور غنی در مراسم افتتاح صندوق حمايت از خبرنگاران گفت كه پنج ميليون افغانی از بودجه شخصی خود و ده ميليون افغانی دیگر را حكومت در سال جاری خورشيدی برای اين صندوق كمک می‌كند.
رييس جمهور همچنين افزود كه رسانه‎ها از اين پس همه ساله مورد حمايت حكومت و سكتور خصوصی قرار خواهند گرفت.
رييس جمهور غنی تطبيق قانون حق دسترسی به اطلاعات را مكمل آزادی بيان در كشور عنوان کرد و به ادارات دولتی دستور داد تا برای تطبيق اين قانون تلاش كنند.
وی در اين نشست، مالكان رسانه‎ها را نيز نشانه گرفت و خطاب به آن‎ها گفت كه برای تطبيق درست قانون كار افغانستان،‌ توجه جدی نمايند، در غير آن، حكومت خود دست به كار خواهد شد.
افتتاح صندوق حمايت از خبرنگاران،‌ اعضای اين صندوق را نيز اميدوار ساخته است و به نظر می‏رسد كه از اين پس،‌ خبرنگاران مورد بی‎‏مهری حكومت قرار نخواهند گرفت.
فريده نيكزاد، عضو صندوق حمايت از خبرنگاران، اميدوار است كه پس از اين برای جلب حمايت مالی خبرنگاران مستحق دروازه سفارت‏خانه‎ها را نخواهند زد .
صندوق حمايت از خبرنگاران حدود چهار سال پيش ايجاد شد و اکنون پس از چهار سال حمايت مالی حكومت را به خود جلب كرده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد