کابل

51
۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

صلیب سرخ به طالبان آموزش های صحی میدهد

کمیته صلیب سرخ بین الملل در گزارش عملکرد خود در افغانستان از اقداماتی در زمینه کمک به طالبان برای كمكرسانی به زخمی شده گان جنگي خبر داده تاکید کرده است، به عنوان بخشی از فعالیت های بشردوستانه خود در جریان درگیری های مسلحانه جاری در افغانستان “آموزش های مقدماتی و تجهیزات کمک های اولیه را در اختیار افراد مسلح و غیرنظامیان ساکن در مناطق درگیری” قرار داده است.

در این گزارش آمده است، در ماه اپریل سال جاری، این نوع امکانات در اختیار “بیش از یکصد تن از افراد نهادهای امنیتی، بیش از هفتاد تن از اعضای گروه مخالفان مسلح، دريوران تكسي فعال در زمینه حمل مجروحان، امدادگران کمک های اولیه و کارکنان خود این نهاد قرار گرفته است.”

به این ترتیب، علاوه بر ماموران و کارکنان نهادهای دولتی، افراد طالبان نیز از خدمات صلیب سرخ بین الملل در زمینه کمک به زخمی های درگیری های مسلحانه، برخوردار شده اند.

هنوز مقامات دولت افغانستان و نیروهای بین المللی كمك به امنیت افغانستان – آیساف – رسما به گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ واکنش نشان نداده اند و مشخص نیست آیا ارائه خدمات صحي به شورشیان از طریق آموزش کمک های اولیه را به عنوان بخشی از فعالیت بی طرفانه این کمیته در شرایط جنگی تایید می کنند یا خیر.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد