تحلیل

66
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

صلح در قندهار با عملیات نظامی امکانپذیر است؟

از چندی به اینسو ولایت قندهار در انتظار و اضطراب به سر میبرد، زیرا جنرال مک کریستال چند ماه قبل اعلان کرده بود که به زودی در قندهار عملیاتی زیر نام «امید» آغاز خواهد شد و در سرتا سر این ولایت امنیت برقرار خواهد گشت.

وی دران وقت گفته بود که تمام مقدمات این عملیات آماده شده و فقط انتظار دستور حامد کرزی را دارد و کرزی هم دران وقت گفت که تا زمانی مردم قندهار به این عملیات رضایت نشان ندهند، وی دستور اجرای آنرا نخواهد داد و اینک این دستور تا حال داده نشده است.

اما طالبان در برابر این اعلان سخت واکنش نشان دادند و گفتند این بار اشتباه برآمدن از مارجه را تکرار نخواهند کرد ونه تنها با تمام قوا در برابر نیرو های ناتو خواهند جنگید که نیرو های دیگری را نیز وارد قندهار خواهند کرد و بعد گفته شد که ایران محمولۀ بزرگ سلاح و مهمات پیشرفته ای را در اختیار طالبان قرار داده تا درین جنگ سرنوشت ساز، شکست نخورند.

با اعلان عملیات «امید» بسیاری از رسانه های غربی توجه خود را به احمدولی کرزی برادر حامد کرزی که اکنون صلاحیت دار اصلی درین ولایت است معطوف کردند.

حتی برخی از مقامات امریکایی حضور قدرتمند برادر رئیس جمهور را مانعی در راه اجرای این عملیات دانسته و اعلان کردند که در صورتی او دست به هرگونه مانعی بزند، از سوی نیروهای امریکایی دستگیر و یا هدف قرار داده خواهد شد.

درین میان اتهام دست داشتن احمدولی در قاچاق مواد مخدرپیوسته در رسانه های غربی درج و این مرد نیرومند قندهاری که با کمپنی امنیتی«نیرو های ضربتی قندهار» برین شهر حکومت میراند را در جنگ روانی سختی قرار دادند که با عصبیت خاصی از سوی او رد میشد.

شهر قندهار که یکی از شهر های مهم و تاریخی افغانستان است و بعد از حاکمیت میرویس خان و احمد شاه ابدالی، ملاعمر امارتش را درین شهر بنا نهاد و اکنون به مهمترین پایگاه طالبان و القاعده و نیرو های خارجی، مخصوصا نیرو های امریکایی مبدل شده، خانوادۀ کرزی مخصوصا قیوم کرزی و احمدولی کرزی اثرگذار ترین افرادی بر تحولات این ولایت کلیدی میباشند.

برادران کرزی که با سنت های قبیلوی بربخشی از این ولایت قدرت میرانند، در کنار قدرت خانوادگی بخشی از رسانه  های این ولایت را نیز در کنترول دارند و با تکیه بر پوپلزایی ها و بارکزایی ها و با راندن  اقوام دیگر به سوی مخالفان، این ولایت را میان خود و طالبان قسمت کرده که برای ادامۀ قدرت ازان سود میبرند.

امریکایی ها مخصوصا جنرال مک کریستال، جنرال زیرک و کار کشته ای امریکایی که اکنون ۱۲۰ هزار نیروی امریکایی و ناتو را زیر فرمان دارد، به این باور است که تا زمانی ادارۀ قندهاراز وضعیت کنونی بیرون نیاید و احمدولی به تاسیس یک ادارۀ سالم و کارساز تن ندهد ، نمیتوان صرف با عملیات نظامی صلح و امنیت را در قندهار مستقر ساخت.

زیرا ادارۀ امروز قندهار کاملا در انحصار احمدولی قرار دارد و بریالی ویسا، والی قندهارکه گفته میشود، به حمایت کانادایی ها به این سمت دست یافته ، کوچکترین صلاحیتی در تقرری و عزل افراد دولتی و تغییر در وضعیت کنونی نداشته، فرد سیمبولیکی است که فقط به اجازل احمدولی کار میکند.

احمد ولی بر شورای ولایتی قندهار تسلط کامل دارد و به این خاطر وقتی از سوی غربی ها بر او اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر زده شد، او دروازۀ شورای ولایتی را برای چند روز بست و نشان داد که خارجی ها نباید در معادلۀ قدرت در قندهار او را دست کم بگیرند.

اینکه رسانه های غربی چرا به احمدولی از آنچه هست بیشتربها قایل اند و پیوسته او را به عنوان شخصیت کلیدی در سیاست قندهار مطرح میسازند، قابل مکث است، مخصوصا که باری در یکی ازین نشرات از عضویت احمدولی در سازمان سیای امریکا نیز ذکر شد.

اما آخرین خبر ها از قندهار حاکی ازان است که احمدولی حاضر شده  تا بخشی از قدرتش را به توریالی ویسا، والی این ولایت منتقل سازد، اینکه این قدرت چه است و چگونه به ویسا انتقال خواهد یافت، واضح نشده است.

احمدولی کرزی که به نحوی زیر حمایت برادرش قرار دارد، اما رئیس جمهور تا حال گاهی بر او اعتراض و انتقاد نکرده، فقط در سفر اخیرش به قندهار از ناراضی بودن بعضی از اقوام در قندهار که اشارۀ مستقیمی به نورزایی ها بود، یاد آوری نمود و ابراز داشت که در راضی کردن آنان خواهد کوشید، اما دربرابر تمام این اتهامات بر برادرش، با زیرکی خاصی خود را بیطرف وانمود کرده و به عنوان صلاحیت دار اصلی کشور ازین جدال طفره رفته است.

اما آنچه امریکایی ها و بخصوص مک کریستال میداند، اینست که احمدولی بسیاری از کرسی های کلیدی قدرت  در مرکز و ولسوالی های این ولایت را در دست خود دارد و رسمیت این افراد را از امضای رئیس جمهور گذشتانده و قدرت خانوادگی را بر این ولایت مسجل ساخته است و تا زمانیکه درین بافت تغییر اساسی رونما نگردد، عملیات «امید» مردم قندهار را به هیچ امیدی نخواهد رساند و اینکه با احمدولی چگونه برخورد کند، اولین نشانه تمکین احمد ولی این است که حاضربه واگذاری برخی از قدرت به والی  ولایت شده است.

اینکه آیا این واگذاری مک کریستال را راضی خواهد کرد تا عملیات پاکسازی مهم و سرنوشت ساز «امید» را به راه بیاندازد و آیا به دوام قدرت آقای ویسا با تمام بیکارگی های او راضی خواهد شد ، باید در آینده دید.

اما آنچه مسلم است  این که مردم قندهار قربانی این همه جدل ها و کشمکش ها شده، درین انتظار اند که بالاخره وعدۀ تامین امنیت مک کریستال به کجا خواهد رسید.

چون مردم قندهار از چندماه به اینسو چه در شهر و چه در اطراف، زیر فشار کشندۀ طالبان قرار دارند و به این خاطر بخشی از پولداران و تاجران قندهاری این ولایت را رها کرده، به کابل ، هرات و یا دبی رفته اند و مردم در حالت انتظار و اضطراب به سر میبرند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد